Inom utbildningen för grafisk design lär du dig den grafiska branschens många delområden med betoning på visuell kommunikation.

Studierna innehåller bl.a. teckning, komposition, grafisk formgivning, typografi, kommunikationslära, bildhantering, foto och rörlig bild. Andra områden som ingår är illustration och informationsplanering. Studierna fokuserar på att renodla det egna uttrycket och på att utveckla det tekniska kunnandet samt att lära dig ta ansvar för utfört arbete. Mycket tyngd läggs på generella kreativa övningar.